Đảng Nhân Dân Hành Động > Trang chủ > Ðảng kỳ - Ðảng hiệu
1. ÐẢNG KỲ:

 • Nền xanh tượng trưng cho sự tự do và hy vọng.

 • Mặt trời chói lọi tuợng trưng cho sức sống cao nhất và chân lý vĩnh cửu.

 • Màu vàng tượng trưng cho sự tươi sáng và mới.

 • Mười hai tia sáng của mặt trời tượng trưng cho quy luật vận hành liên tục, theo tuần hoàn trong vũ trụ.

Ý nghĩa của Ðảng kỳ: Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng mang sức sống mới đến cho nhân dân, đem thanh bình vĩnh cửu cho đất nước.

 2. ÐẢNG HIỆU:

 • Ba ngọn núi liên kết từ thấp tới cao tượng trưng cho:

 •  
  • Mọi thành phần trong xã hội của ba miền Nam -Trung -Bắc.

  • Ðoàn kết, đứng vững, sinh động.

  • Nỗ lực liên tục đạt thành quả ngày một cao.

 • 12 ngôi sao tượng trưng cho sự tiếp nối liên tục lãnh đạo Mới - Mạnh.

Ý nghĩa của Ðảng hiệu: Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng là một tập thể đại chúng của nhân dân, lãnh đạo mới - mạnh, nỗ lực phục vụ không ngừng.