Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng nhận thấy được một tương lai tươi sáng cho quê hương. Chúng ta muốn:

 

Nước Việt Nam phải độc lập, phú cường và tự hào. Giá trị truyền thống gia đình và làng xóm phải được phục hồi. Nền tảng luân lý cổ truyền và tự do tín ngưỡng phải được tái sinh. Người dân phải sống và làm việc trong tinh thần tương trợ. Nền kinh tế phải được quân bình, canh tân và phát triển.

 

Việt Nam không còn là một quốc gia đứng ngoài cuộc trong cộng đồng thế giới mới. Ðất nước ta không còn là một quốc gia bị lãng quên giữa một thế giới của thời đại tân tiến. Người dân Việt Nam không còn phải rời bỏ quê hương để đi tìm tự do tại một quốc gia nào khác.

 

Ðời sống nhân dân phải được cải thiện. Những nhu cầu cấp thiết như: thực phẩm, quần áo, nhà ở và y tế phải được chính phủ chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

 

Việt Nam phải trở thành một quốc gia giầu mạnh, trong đó người dân có được một đời sống sung túc. Chúng ta không còn là một quốc gia chỉ chú trọng về quân sự trong khi người dân phải chịu cảnh khó khổ cùng cực.

Mọi công dân được quyền bình đẳng trong xã hội như: quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tư hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền được xét xử công bằng trước pháp luật, quyền được tham gia sinh hoạt chính trị lành mạnh và nhiều quyền tự do khác.

 

Tình trạng quốc hữu hóa tài sản của nhân dân phải chấm dứt. Nhà, đất của nhân dân bị các nhà cầm quyền chiếm đoạt phải được hoàn trả.

 

Nông dân và ngư dân được hỗ trợ kỹ thuật mới và hướng dẫn thị trường tiêu thụ. Phải cơ giới hóa kỹ thuật canh nông và chuyển đổi nền kinh tế quốc gia từ nông nghiệp sang công nghiệp. Với cơ hội mới này sẽ nâng cao mức sống của người dân và đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới.

 

Công nhân, thợ thuyền phải có việc làm. Quyền lợi lao động cũng như môi trường làm việc phải được chính phủ tiêu chuẩn hóa. Chấm dứt tệ trạng công nhân bị bóc lột sức lao động.

 

Nhân viên chính quyền phải được huấn luyện kỹ với kỷ luật cao, phải tận tụy phục vụ nhân dân và được tưởng thưởng xứng đáng để tránh những cám dỗ của tệ trạng xã hội.

 

Chương trình giáo dục phải đạt tiêu chuẩn cao cùng với các cường quốc. Chương trình giáo huấn phải cập nhật hóa phù hợp với nhu cầu hiện tại hầu theo kịp đà tiến bộ văn minh thế giới. Cưỡng bách giáo dục ở cấp trung học. Khích lệ và hỗ trợ sinh viên theo học đại học và sau đại học.

 

Hệ thống tài chánh, thị trường chứng khoán và các ngân hàng phải hoạt động hữu hiệu. Các chuyên gia trong những lãnh vực như: thương mại, kỹ nghệ, thầu khoán v.v...không những đầu tư để sinh lợi nhưng đồng thời phải hoạt động theo luân lý chức nghiệp và phải vì lợi ích lâu bền của quốc gia.

 

Nền kỹ nghệ sản xuất của chúng ta ngoài đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước còn phải đẩy mạnh xuất cảng để có thặng dư mậu dịch hầu tích lũy vốn cho nhu cầu quốc gia. Chính phủ phải kiểm soát kỹ chất lượng của mọi sản phẩm.

Ðào tạo và tận dụng nguồn nhân lực quí giá. Tiềm năng sáng tạo và sự cần cù làm việc của người dân Việt Nam là những lợi điểm cho nền kinh tế quốc gia trên thương trường quốc tế.

 

Nguồn tài nguyên của chúng ta phải được xử dụng đúng mức hầu đáp ứng cho các nhu cầu. Chúng ta phải đặt nặng trong vấn đề xây dựng và mở rộng hệ thống giao thông, điện lực, thủy lợi cùng nhiều công trình kiến tạo khác để công cuộc phát triển được toàn diện.

 

Các tương quan chính trị và kinh tế với các quốc gia trên thế giới phải được phát triển đúng mức. Chúng ta sẽ nắm lấy những cơ hội của sự tương quan đó để nâng cao vị thế của chúng ta.

 

Việt Nam phải mãi là một đất nước hùng vĩ và xinh đẹp. Cho nên trên đường phát triển, chú trọng bảo vệ môi sinh không những là trách nhiệm của chính phủ mà còn là bổn phận của toàn dân.

 

Hiến pháp và pháp luật phải đầy đủ, công minh và hiện thực. Ngoài ra, an toàn lưu thông và trật tự xã hội cũng là những yếu tố cần thiết phải kiện toàn để đất nước được phát triển vững mạnh.

 

Chúng ta phải chiếm một chỗ đứng thích hợp trong cộng đồng thế giới mới. Việt Nam phải là một trong những quốc gia phát triển mạnh trong thế kỷ XXI và những thế kỷ kế tiếp.

 

Việt Nam là một quốc gia phải được canh tân trong mọi lãnh vực của xã hội. Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ thành phố đến thôn quê, từ già đến trẻ, người dân Việt Nam được sống trong hài hòa và thịnh vượng.

 

Trong cuộc hành trình này chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên cùng nhau nỗ lực với hiến chương Ðảng là kim chỉ nam, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại. Chúng ta sẽ không ngừng bước cho đến khi đường lối này thành sự thật.


CHÚNG TA MUỐN GÌ ?

 

Ngoài ước muốn đường lối của Ðảng trở thành hiện thực, chúng ta tham gia vào Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng cũng vì:

Chúng ta không chấp nhận:

 • Những người lãnh đạo thiếu tài đức, mù quáng, dối gạt.

 • Nạn phi pháp của đảng (CS) và nhà nước Việt Nam hiện nay.

 • Nạn đàn áp tôn giáo.

 • Nạn trái phép giam cầm người dân vô tội.

 • Nạn tham nhũng, cửa quyền, hách dịch quan liêu.

 • Nạn độc đảng, sai trái.

 • Nạn phân chia giai cấp, gây bất công xã hội.

Chúng ta đòi hỏi:

 • Giới lãnh đạo đảng CSVN phải nói đúng, phải làm đúng. Nói và làm phải đi đôi.

 • Ðảng CS phải tách rời khỏi các lực lượng vũ trang, ngành tư pháp, ngành truyền thông và các cơ sở học đường để thực hiện "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh." [1]

Chúng ta muốn:

 • Tôn giáo không còn bị khống chế, phá hoại.

 • Công nhân không còn bị bót lột, nông dân không còn bị chèn ép, nông thôn phải được phát triển.

 • Ðược huấn nghệ và có việc làm thích hợp.

 • Có chương trình phúc lợi cho nhà nghèo.

 • Ðược tự do buôn bán, đi lại, không còn bị bắt giam tù tội vì vấn đề nay cho mai cấm.

 • Cơ sở y tế hợp vệ sinh, điều trị theo phương pháp hiện đại.

 • Sinh viên, học sinh nghèo có cơ hội học tập và được tài trợ đến hết bậc đại học.

 • Công chức, bộ đội, giáo chức, ngành Y Nha Dược không còn bị ngược đãi, lạm dụng, tất cả phải được lãnh lương tương xứng.
  ________________________________________________________

Chú thích: [1] Ðây là câu nói mị dân của ÐCSVN. Tụm từ "dân chủ" mới vừa được thêm vào sau này. Trước đó, chỉ có "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh."

ÐẶC ÐIỂM cỦA đẢNG ndhđ


Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng:

 • Thành lập tại Việt Nam năm 1991, là đảng chính thống của dân, do dân, vì dân.

 • Tranh đấu cho nước Việt Nam độc lập, trường cửu vì mục tiêu dân chủ, phú cường.

 • Ðáp ứng đúng nguyện vọng của dân tộc.

 • Có hướng nhìn xa rộng cho tương lai của đất nước.

 • Có chủ trương đúng đắn, có đường lối thiết thực.

 • Muốn kiến thiết đất nước trong tinh thần xây dựng và hợp tác.

 • Chỉ tranh luận về phương hướng xây dựng đất nước, giải quyết những vấn đề của xã hội thay vì tranh cãi những vấn đề có tính cách ganh tỵ, đả phá.

 • Có phương pháp lãnh đạo mới-mạnh, cởi mở, đáp ứng cho nhu cầu lãnh đạo của quốc gia và có đường lối sinh hoạt ôn hòa phù hợp với ý nguyện của tuyệt đại đa số nhân dân tại Việt Nam.