Đảng Nhân Dân Hành Động > Trang chủ > Gia nhập-Sinh hoạt

1. Ðiều kiện gia nhập:


Có tư tưởng của Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng là trọng yếu. Phải tin tưởng tuyệt đối vào tổ chức. Phải tự tin và có kiên nhẫn. Phải ước muốn được gia nhập.

 

Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng kêu gọi và nhiệt liệt chào đón mọi công dân Việt Nam 18 tuổi tính đến ngày gia nhập. Mỗi ứng viên phải được bảo trợ bởi ít nhất một đảng viên đang sinh hoạt. Phải tự nguyện nộp đơn xin gia nhập và xin tuyên thệ.

 

Nếu ứng viên đã là thành viên của những đảng phái chính trị khác, ứng viên này phải chấm dứt ngay mọi sinh hoạt với những đảng phái đó trước khi tiến hành thủ tục xin gia nhập Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng.

 

Nếu đơn xin gia nhập được chấp thuận, ngay sau khi tuyên thệ, ứng viên sẽ chính thức trở thành đảng viên của Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng.


2. Phương pháp sinh hoạt:


Các đảng viên mới vừa tuyên thệ phải được đứng vào hàng ngũ Ðảng, sinh hoạt ngay. Vì là đảng viên của một đảng chính trị, chúng ta phải triệt để tuân hành Ðảng Quy. Tất cả đảng viên phải tham gia hội họp, học tập, tuyên vận, tuyển mộ...  Tất cả phải sinh hoạt tối thiểu một lần mỗi tuần, mỗi lần vài giờ, ngoại trừ đảng viên hoặc cán bộ toàn thời gian. Phần chi phí cá nhân trong sinh hoạt Ðảng, tất cả đảng viên cán bộ phải tự túc. Phần chi phí nội bộ (sinh hoạt địa phương), tất cả đảng viên cán bộ trong tổ sinh hoạt phải cùng nhau đóng góp (đảng phí). Phần chi phí lớn (đại hội, vận động tranh cử...), toàn Ðảng phải cùng nhau gây quỹ, và Trung ương sẽ hỗ trợ.

 

Trong sinh hoạt Ðảng, chúng ta phải đầu tư thời giờ, đầu tư suy nghĩ, đóng góp công sức, đóng góp tài lực để cho Ðảng lớn mạnh, thành đạt. Sinh hoạt Ðảng để học tập kinh nghiệm, để chứng tỏ tài năng và đức độ của mỗi đảng viên cán bộ. Cho nên, chúng ta phải sinh hoạt Ðảng nghiêm túc ngay từ khi gia nhập.

 

Tóm lại: Tất cả đảng viên phải tuân theo Ðảng Quy. Ðảng không đòi hỏi hay bắt buộc đảng viên phải làm công tác Ðảng ngày đêm. Mỗi đảng viên chỉ cần một số giờ mỗi tuần cho sinh hoạt Ðảng để hội họp, học tập, thông hiểu về Ðảng. Ðồng thời, mỗi đảng viên phải kết nạp và đào tạo một số đảng viên mới cho Ðảng. Mỗi đảng viên làm được như vậy là Ðảng sẽ đạt thành công sớm. Ðó là cách sinh hoạt thực tế, đạt hiệu quả.


BỔN PHẬN - TRÁCH NHIỆM - QUYỀN LỢI


Là đảng viên của Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng, tất cả phải có bổn phận và trách nhiệm đối với Ðảng. Ngoài bổn phận và trách nhiệm là một đảng viên, cán bộ Đảng còn phải có bổn phận và trách nhiệm về lãnh đạo. Chức cấp càng cao, bổn phận và trách nhiệm càng lớn. Song song với bổn phận và trách nhiệm là quyền lợi.


1. Bổn phận:

 • Ðảng viên: Phải tuân theo Ðảng Quy và trung thật với Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng.

 • Cán bộ: Phải xây dựng, thanh tra đơn vị trực thuộc theo Căn Bản Giáo Dục Lãnh Ðạo và phải lãnh đạo theo Lãnh Ðạo Mới-MạnhTM của Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng.

2. Trách nhiệm:

 • Ðảng viên: Phải làm công tác tuyên vận và đào tạo đảng viên trung kiên cho Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng.

 • Cán bộ: Phải gây quỹ và đào tạo cán bộ trung tín cho Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng.

3. Quyền lợi:

 • Ðảng viên:

  • Ðược bênh vực và bảo vệ lẫn nhau trong tinh thần Ðảng.

  • Ðược cơ hội bày tỏ chính kiến đích thực.

  • Ðược cơ hội góp phần vào công cuộc phát triển xã hội.

 • Cán bộ:

  • Ðược cơ hội thi thố tài năng của mình.

  • Ðược cơ hội phục vụ cho Ðảng, cho Dân.

Chú ý: Ngoài quyền lợi trên, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng không hứa gì cho bất cứ một đảng viên cán bộ nào, mà ngược lại, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng đòi hỏi tất cả đảng viên cán bộ phải luôn luôn chu toàn bổn phận và trách nhiệm đối với Ðảng.

 

CĂN BẢN GIÁO DỤC LÃNH ÐẠO

 

Tất cả cán bộ từ cấp Tổ đến cấp Trung ương của Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng phải am tường, sống và hoạt động theo những đòi hỏi căn bản sau đây:

 • Ðể đạt được thành công và hạnh phúc trong đời sống, chúng ta phải:

  • Công bình và thành thật với nhau.

  • Chu toàn trách vụ đúng theo hoạch định.

  • Có phương pháp tổ chức và tinh thần trách nhiệm.

 • Ðể có được hiệu năng và thành quả cao trong mọi công việc, chúng ta phải:

  • Hành động hết sức mình và hành động thật khôn khéo.

  • Ðạt kết quả mong muốn, không được đổ lỗi hay bỏ cuộc.

  • Sử dụng năng khiếu và nỗ lực một cách thích đáng.

 • Ðể được tiến bộ nhanh và đạt thành công lớn, tổ chức và canh tân là hai lãnh vực trọng yếu, chúng ta luôn luôn phải:

  • Vận dụng mọi ưu điểm.

  • Thu nhập ưu điểm mới.

  • Biến đổi yếu điểm thành ưu điểm.

 • Phải luôn luôn tìm cách phát triển và sử dụng kiến thức của mình, đồng thời phải chia xẻ và hướng dẫn mọi người để đạt cùng mục đích.

 • Phải cùng nhau trong tư tưởng, đoàn kết trong tinh thần, chung nhau trong nỗ lực - chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng ngại.

LÃNH ÐẠO MỚI-MẠNH TM


Lãnh đạo là quyết định, là đưa đường dẫn lối cho chính mình, cho một tập thể hay cho một đất nước đến đích. Lãnh đạo là những gì về uy tín, giá trị và cốt cách của một con người. Do đó, cán bộ lãnh đạo là những người, ngoài tài năng và đức độ, còn phải có:

1. Uy tín

 •  
  • Tin cậy

  • Có danh dự

  • Lập trường vững chắc

2. Giá trị

 •  
  • Suy nghĩ cao xa

  • Hành động xuyên vượt

  • Tư cách đúng đắn

 •  
  • Tự tin

  • Ngay thẳng

  • Niềm tin tuyệt đối về Ðảng

 • 3. Khí lực

Ngoài ra, khả năng sáng tạo, khả năng truyền đạt, tinh thần đồng đội, tinh thần dân tộc và tinh thần trách nhiệm cao độ là năm yếu tố quan trọng không thể thiếu của một cán bộ lãnh đạo xứng đáng.

 • Lãnh đạo mới là lãnh đạo trung thật với lời nói, thực tiễn, không thủ cựu, không thành kiến, không ỷ lại, tôn trọng nhân quyền, chú trọng đạt hiệu quả cao.

 • Lãnh đạo mạnh là lãnh đạo sát thực với tình thế, có kỷ luật cao, hành động xuyên vượt đạt mục đích.

 • Lãnh đạo mới-mạnh là lãnh đạo không bội tín, tôn trọng nhân quyền, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đúng quy trình, đạt hiệu quả cao trong mọi tình thế.

Mười Hai Ðiều Cần Ghi Nhớ Trong Sinh Hoạt Ðảng


1 - Ðể Ðảng có sức mạnh, chúng ta phải tự kỷ.

2 -  Ðể được người khác tôn trọng mình, chúng ta phải có tự trọng.

3 -  Ðể chứng tỏ lòng thành thật, chúng ta phải có tự giác.

4 -  Ðể có uy tín, chúng ta phải giữ lời.

5 -  Ðể thành đạt, chúng ta phải trung kiên.

6 -  Ðể được tin cậy, chúng ta phải chính trực.

7 -  Ðể chứng tỏ sự dứt khoát, chúng ta phải có lập trường.

8 -  Ðể chứng tỏ lòng quyết tâm, chúng ta phải có ý chí.

9 -  Ðể chứng tỏ không yếu đuối, chúng ta phải có bản lãnh.

10- Ðể được nể trọng, chúng ta phải có danh dự.

11- Ðể trở thành một người đứng đắn, chúng ta phải có mẫu mực.

12- Ðể trở thành một người lãnh đạo tôn kính, chúng ta phải có khí phách.

 

Mục Ðích Thành Lập Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng

 • Mục đích thành lập Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng là để tranh đấu giành thắng lợi cho nhân dân Việt Nam.

 • Mục đích thành lập Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng là để mở ra cơ hội cho mọi công dân Việt Nam được tham gia, sinh hoạt chính trị một cách chính đáng.

 • Mục đích thành lập Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng là để đào tạo một đội ngũ đảng viên cán bộ có tâm, có tài cho đất nước nhằm giải trừ quốc nạn tham nhũng, bất công; nhằm ngăn chặn tình trạng chính quyền bức hại nhân dân, đàn áp tôn giáo; nhằm tạo lập công bằng xã hội, phát huy truyền thống dân tộc; nhằm canh tân giáo dục, kỹ thuật và y tế; nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống của người dân; nhằm tạo dựng cho đất nước một hệ thống dân chủ pháp quyền, lành mạnh, trong sạch, hoạt động hữu hiệu.

Mục Ðích Gia Nhập Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng

 • Mục đích gia nhập Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng là để có được cơ hội thực hiện hoài bão của chúng ta cho đất nước theo như Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng đã đề ra.
 • Mục đích gia nhập Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng là để quyết tâm thực hiện mục tiêu và chủ trương của Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng đã đề ra.
 • Mục đích gia nhập Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng là để cho chúng ta cùng nhau chung sức đưa Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng vượt tới thành đạt.

Chúng ta vó thể làm gì được gì cho Ðảng của chúng ta?

Trong giai đoạn hiện tại, kết nạp đảng viên mới là tác vụ trọng yếu nhất và cũng là tác vụ tối thiểu nhất mà mọi đảng viên phải thành đạt.