Đảng Nhân Dân Hành Động > Trang chủ > Quá trình thành lập

Sau đây là những bài báo trong và ngoài nước liên quan đến ÐNDHÐ. Không hẳn một số ý kiến trong những bài báo này nói lên đầy đủ quan điểm của ÐNHHÐ. Xin liên lạc với ÐNDHÐ để biết thêm :

 

Amnesty International can thiệp yêu cầu trả tự do cho Ô, Nguyễn Sĩ Bình

Ðồng bào Bắc Cali chào đón Ô. Nguyễn Sĩ Bình, 8-8-93

Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam

Ðài Radio của Mỹ ở Minesota phỏng vấn ô. Nguyễn Sĩ Bình Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam Báo Người Việt - 1/9/93
Báo Mercury News viết về buổi tiệc khoản đải ô. Nguyễn Sĩ Bình do Amnesty International tổ chức Báo Người Việt - 1/9/93 Báo Người Việt - 1/9/93
Báo Người Việt - 1/9/93 Trả lời phỏng vấn phần 1 Trả lời phỏng vấn phần 2
Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam

Danh sách thành viên lãnh đạo ÐNDHÐ bị bắt năm 1992

Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHD tại Việt Nam

Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam

Phái đoàn Amnesty International đón ô. Nguyễn Sĩ Bình tại phi trường SFO

Phái đoàn Amnesty International đón ô. Nguyễn Sĩ Bình tại phi trường SFO

Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam

Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam

Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam

 Về bài diển văn của Ðỗ Mười , TBT ÐCSVN, 3/3/94

Phái đoàn Amnesty International đón ô. Nguyễn Sĩ Bình tại phi trường SFO

Về Việc Ô. Nguyễn Sĩ Bình thành lập ÐNDHÐ tại Việt Nam

Phái đoàn Amnesty International đón ô. Nguyễn Sĩ Bình tại phi trường SFO

Về bài diển văn của Ðỗ Mười , TBT ÐCSVN, 3/3/94

LHQ phẩn nộ về vụ Hunsen theo lệnh VN  đưa 19 Người của ÐNDHD cho Hà Nội

Chủ Tịch NSB chúc mừng thành viên mới gia nhập Ðảng tại KCP

Bị áp lực từ nhà nước VN, Chính quyền KPC, CT ÐNDHD bị ép tạm thời ra khỏi lãnh thổ KPC

Báo SGGP đăng tin vụ xử 24 Ðảng viên  ÐNDHD với 224 năm tù.

 Báo Mercury News phỏng vấn Phó CT-NV ÐNDHÐ, về vụ xử 24 ÐV ÐNDHÐ với 224 năm tù

Báo chí Ngoại Quốc

" Hope" - essay from Lee Boucher Amnesty International

" Hope" - essay from Lee Boucher Amnesty International

OC Register , LS Trần Thái Văn, May 16. 1993

Nguyễn Sĩ Bình và việc thành lập ÐNDHÐ ngay tại VN Nguyễn Sĩ Bình và việc thành lập ÐNDHÐ ngay tại VN Nguyễn Sĩ Bình và việc thành lập ÐNDHÐ ngay tại VN

Nguyễn Sĩ Bình và việc thành lập ÐNDHÐ ngay tại VN

Nguyễn Sĩ Bình và việc thành lập ÐNDHÐ ngay tại VN

Nguyễn Sĩ Bình và việc thành lập ÐNDHÐ ngay tại VN

Báo Mercury News đưa tin về vụ Hunsen theo lệnh VN  đưa 19 Người của ÐNDHD cho Hà Nội

Báo Cambodia Times đưa tin về vụ Hunsen theo lệnh VN  đưa 19 Người của ÐNDHD cho Hà Nội

Chiến sĩ Lý Lâm Phi, ÐNDHÐ bị bắt lần thứ nhì ngày 3-7-1996 (3 tháng tù)

BS. Nguyễn Xuân Ngãi, PCT-NV ÐNDHР bị câu lưu ở VN Trong 1 chuyến công tác Y tế

BS. Nguyễn Xuân Ngãi, PCT-NV ÐNDHР bị câu lưu ở VN Trong 1 chuyến công tác Y tế

BS. Nguyễn Xuân Ngãi, PCT-NV ÐNDHР bị câu lưu ở VN Trong 1 chuyến công tác Y tế