Đảng Nhân Dân Hành Động > Trang chủ > Tiếng gọi hành động
Có những trường hợp phải chú ý. Có những hoàn cảnh bắt buộc phải hành động!

Việt Nam - một đất nước có tài nguyên phong phú, một dân tộc có tiềm năng to lớn. Nhưng hiện tại, đời sống của chúng ta đang tràn đầy những tình cảnh khổ sở và thất vọng. Ðịa vị thấp kém của chúng ta trong cộng đồng thế giới ngày nay đã thể hiện hầu như trong mọi lãnh vực của xã hội. Tất cả đó, là hậu quả chiếm giữ độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản từ nhiều thập niên qua.

 

Từ nạn độc đảng và vấn đề không tách rời giữa đảng và nhà nước, đến nạn tùy tiện về pháp luật và vấn đề nắm giữ độc quyền truyền thông, báo chí - là bằng chứng của một thể chế chính trị bất công, lạm dụng. Ðó là nguồn gốc của những tội phạm đã gây ra nhiều tai hại cho đất nước, cũng như đã làm đau khổ cho biết bao người dân.

 

Gần đây, trước sức vùng lên của người dân, từ Ba Lan đến Ðông Ðức, từ Tiệp Khắc đến Liên Xô - hệ thống Cộng sản đã phải sụp đổ, cuộc diện thế giới đã thay đổi. Trong khi đó, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn cố bám và tiếp tục chống lại ý dân một cách ngoan cố. Trước hiện trạng này, cùng với toàn dân, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng đòi hỏi - phải hành động. Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng tin rằng, chế độ Cộng sản phải được thay đổi, để cho Tổ Quốc thân yêu có thể thành công trên bước đường tiến vào thế kỷ 21.

 

Việt Nam đang đứng trong một khúc quanh quan trọng của lịch sử, chúng ta đang đối diện một tình trạng khẩn cấp: hệ thống phí phạm và tham nhũng của chính quyền Cộng sản đang là một quốc nạn. Trạng huống nầy, sẽ càng ngày càng trở nên tệ hại, nếu chúng ta không nỗ lực hành động.

Là những con dân của Tổ Quốc, chúng ta luôn luôn có bổn phận phải tham gia và hoạt động cho lợi ích tối hậu của toàn dân. Chúng ta đã không chấp nhận những tệ trạng hiện tại, thì chính chúng ta phải hành động để chấm dứt những tệ trạng đó. Chúng ta phải gạt bỏ mọi khác biệt, mọi thành kiến và cùng nhau đoàn kết trên một trận tuyến chung để đưa dân tộc thoát khỏi cảnh nghèo khổ, bất công và bắt đầu cho một vận hội mới.

 

Toàn dân đã rõ, chính quyền Cộng sản là một chính quyền thiếu chân chính. Cho nên, việc đòi hỏi chính quyền Cộng sản thành lập một chính phủ mới: chân chính, dân chủ, qua công bằng bầu cử là một trọng trách của toàn dân trong giai đoạn hiện tại. Chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ, để tạo dựng tương lai cho dân tộc, theo đường hướng mà chúng ta đã chọn lựa, đã hoạch định. Chúng ta không được lưng chừng, chúng ta không được do dự. Nói một cách khác, chúng ta phải nhất quyết và dứt khoát.

 

Thời gian để trì hoãn không còn nữa. Hơn lúc nào hết, Tổ Quốc Việt Nam đang cần chúng ta - Dân Tộc Việt Nam đang chờ chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau chuẩn bị và sẵn sàng để hành động - hành động một cách khôn ngoan, hành động một cách mãnh liệt và hành động một cách nhanh chóng. Ðã đến lúc, một lần cho tất cả, chúng ta phải quyết định tương lai cho đất nước. Ðây là lời kêu gọi cho sự nhập cuộc của toàn dân.

 

"Nếu chúng ta ai cũng chỉ nghĩ đến riêng mình,
thì bao giờ đất nước sẽ thay đổi ?"